Neyzen Sadrettin Özçimi

Neyzen Sadrettin Özçimi
Neyzen Sadrettin Özçimi

 Yukarıdaki resim, Neyzen Sadrettin Özçimi hocamız ile Japonya/Osaka'ka konser salonunda çekilmiştir.

(10 Ekim 2011)

 1955 Konya doğumludur.

 İlk, orta ve lise öğrenimini Konya'da tamamladıktan sonra İ.T.Ü Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'nın temel Bilimler Bölümü'ne giren

Sadrettin Özçimi,ilk öğrenciler arasında yer aldı.

  Eğitimini , Aka Gündüz Kutbay ve Niyazi Sayın'ın öğrencisi olarak Ney sazı üzerine tamamladı ve 1979 yılında mezun oldu.

  Konservatuar öğrencisiyken 1977 yılında İstanbul Devlet Klâsik Türk Müziği Korosu'na Neyzen olarak katıldı.

1980 yılında Konya Belediye Başkanı Mehmet Keçeciler'in talebiyle Konya Belediyesi bünyesinde bir Türk Müziği Korosu kurdu.

  Türk Müziği Korosunda gençlere musiki dersleri verdi.

 Özçimi, 1984'te Selçuk Üniversitesi'nde müzik okutmanı oldu ve daha sonra udî Cinuçen Tanrıkorur ile birlikte

Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü'nün kuruluş çalışmalarında bulundu.

 1986 yılında İstanbul'a dönerek Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi DinŒ Musiki Kürsüsü'nde master programına katılan Sadreddin Özçimi,

  tezini 15. yüzyıl nazariyatçılarından Hızır bin Abdullah'ın "Kitâbü'l-Edvâr" adlı eseri üzerine yaptı ve

tezi 1999 ile 2000 yıllarında Musiki Mecmuası'nda yayınlandı.

  Sadreddin Özçimi, yurtiçinde ve yurtdışında çok sayıda etkinliklerde görev aldı.

  İlk olarak, 1981'de UNESCO tarafından Güney Kore'nin başkenti Seul'de düzenlenen müzik konferansına tanburî Necdet Yaşar ile

iştirak eden Özçimi, daha sonra çeşitli ülkelerde çok sayıda konserler verdi ve konferanslara katıldı.

  Solist ve topluluk mensubu olarak yine çok sayıda plak, kaset ve CD'de yeralan Özçimi'nin Trance-1 albümü gibi kalıc

ı nitelikteki bazı çalışmaları da yurtdışında yayımlandı.

  Konya'da düzenlenen Mevlânâ İhtifalleri'nde 1971'den itibaren hemen her yıl neyzen olarak yeralan Sadreddin Özçimi,

daha sonra semâ âyinlerindeki mutrıbın, yani müzisyenlerin,

  özellikle de Neyzenlerin gelebileceği ve asırlar boyunca Kutbü'n-nâyî Osman Dede, Rauf Yektâ Bey, Halil Can, Niyazi Sayın, Akagündüz Kutbay ve

Doğan Ergin gibi neyzenlerin işgal ettiği en yüksek derece olan neyzenbaşılık makamına getirildi.

  Hâlen İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu'nda Neyzen olan Sadreddin Özçimi Konya'da Neyzenbaşılık görevine de devam etmektedir.

 Sadreddin Özçimi, müzisyenliğinin yanısıra, klasik Türk sanatlarının birçok dalı ile de ciddi seviyede ilgilendi ve

hocası Niyazi Sayın'dan etkilenip onun yolunda gitmek azmiyle başladığı tesbihçiliğinin yanısıra, ebru ile de uğraştı.

  Başta hat ve ebru olmak üzere birçok sanatta üstâd olan Necmeddin Okyay'ın talebesi ebru sanatkârı Mustafa Düzgünman'ın icazetli öğrencisi

Alpaslan Babaoğlu'ndan ebru öğrendi ve icazet aldı.

  Son senelerde musikinin yanısıra ebruya da çok daha ciddi şekilde eğilen Sadreddin Özçimi'nin eserleri,

yurt içinde ve dışında çeşitli karma sergilerde yeralmakta ve

Özçimi son dönemin en başarılı ebrucularından biri kabul edilmektedir.

 Evli olan Sadreddin Özçimi'nin Hakkı, Fatih ve Yâsin adlarında üç oğlu vardır.

  Uşşak Saz Semaisi, Uşşak Taksim,

  Alihan Samedov _ Sadrettin Ozcimi - Iki Nefes (Two Breath)

 

 

Sayfa Başı

© www.neyzenim.com Neyzen Zeki Sözen