Veli Dede

Veli Dede

 1768 yılına vefat etmiştir doğum tarihi bilinmemektedir.

Bursa doğumludur.

Mezarı Bursa Mevlevihanesindedir.

Bir süre İstanbul Mevlevihanesinde de Neyzenlik yapmıştır.

Elimizdeki eserleri: Dügah Buselik peşrev, Saz Sem., Humayun Çenber Peşrevi, Saz Semaisi bulunmaktadır.

En meşhur eseri Hicaz Humayun Peşrevidir.

Türk Musıkisi Ans.Yılmaz Öztuna C:27/s480;

Sayfa Başı

© www.neyzenim.com Neyzen Zeki Sözen