NeyzenlerXIII.Yüzyılda Neyzenler:

Kutb-ı Nâyî Hamza Dede

    

XVI.Yüzyılda Neyzenler:

İmam Kulu
Nâyî Hasan
Nâyî Maksut
Nayî Şeyh Murad

XVII. Yüzyılda Neyzenler:

Abdülbâki Ârif Efendi
Küçük Derviş Ahmed
Mevlevî Derviş Ahmed Mazlûm
Neyzen Berber Ömer Çelebi
Neyzen Derviş Kasım
Neyzen Gülüm Dede
Neyzen Torlak Dede
Neyzenbaşı Derviş Ali
Yastır Hasan Paşa
Yusuf Dede (Hâfız Çengî ve Neyzen)

XVIII. Yüzyılda Neyzenler:

Ahmet Dede
Ak Molla Ömer Efendi
Arab-Zâde Neyzen Ali Dede
Çallı Derviş Mehmet Dede
Çerkez Ahmet Dede ( ?-1750)
Derviş Hüseyin
Enderunî Kara İsmail Ağa
Hâfız Şeydâ Dede
Hüseyin Dede
Kutb-Î Nâyî Osman Dede
Musa Dede
Mustafa Dede (Neyzen Bursa'lı)
Mustafa Naşâti Efendi
Nasib Efendi
Neyzen Derviş Mûsa

Osman Dede (Kutb-i Nay-i Şeyh)
Sultan III. Selim
Veli Dede (Bursa'lı Neyzen)


XIX. Yüzyılda Neyzenler:

Abdulaziz Han
Abdülbaki Nasır Dede
Abdürrahim Dede
Sühendan Çetin
Ali Dede (?-1820)
Ali Nutki DEde(1762-1804)
Attar Ali Dede
Cemal Dede
Emin Kılıçkale
Gavsi Baykara
Hasib Dede
Hüseyin Fahrettin Dede
İsmail Dede Efendi
Kâmi Efendi (Neyzen Mehmet)
Mehmet Ağa(Nâyîzâde)
Mustafa İzzet Efendi (Kazasker)
Oskiyan (Tanburi ve Neyzen Kuyumcu)
Raşid Efendi (Baba Neyzen)
Said Dede (Şeyh Neyzen Mehmet )
Salih Dede (Neyzenbaşı Kaymakam)
Salim Bey (Neyzen Üsküdar'lı)
Süleyman Abdulhalim
Yusuf Paşa (Ferik Neyzen)
Yümni Dede

      

    

XX. Yüzyılda Neyzenler:

Abdi Dede
Aka Gündüz Kutbay
Ali Rıza Efendi
Bolahenk Nuri Bey
Burhanettin Ökte
Dede Süleyman Erguner
Doğan Ergin
Fuat Türkelman
Giriftzen Hakkı Bey
Halil Can
Halil Dikmen
Hayri Tümer
Neyzen Aziz Dede
Neyzen Emin Dede (Hafız,Hattat)
Neyzen Hüseyin Fahreddin Dede
Neyzen Tevfik
Özdönmez(Mahmut Şevket Gavsi)
Rauf Yekta Bey
Rahmi Bey
Rıza Bey (Neyzen Vefa'lı Ali )
Santûr Bey:Santûri ve Neyzen (1868-1952)
Selami Bertuğ
Sencer Derya
Şakir Efendi : Neyzen ve Klarnet ustası (?-1920)
Şevki Sezgin
Tevfik Bey: (?-1887)
Ulvi ErgunerGünümüzde Neyzenler:

Abdullah Güneş
Adnan Yavuz Ballıoğlu
Ahmet Ateş
Ahmet Bülent Ekin
Ahmet Coşar
Ahmet Gürsel Tırışkan
Ahmet Hamdi Erdoğmuş
Ahmet Kaya
Ahmet Şahin
Ahmet Yakupoğlu
Ali Ercin
Ali Karayanık
Ali Polatdemir
Ali Sezai Balakbabalar
Ali Tan
Ali Tüfekçi
Arif Biçer
Âsım Uysal
Atahan Kürşad Özdil
Aziz Şenol Filiz
Başar Dikici
Bayram Akbulut
Bilal Kabat
Burak Malçok
Bülent Özbek
Cansu Turan
Burcu Karadağ
Bülent Özbek
Cavit Özkeleş
Celalettin Biçer
Cihat Gencer
Cömert Berk
Ekrem Vural
Emin Taner Elmas
Ender Doğan
Enver Aydoğan
Ercan Irmak
Erdoğan Albayrak
Ersin Ali Atlı
Eymen Gürtan
Eyüp Hamiş
Eyüpcan Açıkpazu
Ferhan Gültekin
Fikret Kâmil Bertuğ
Furkan Sarı
Furkan Topçu
Gökhan Özkök
Göktuğ Özatelye
Hakan Alvan
Hakan Polat
Hakkı Tekin
Halil Baziki
Halit Çömlekçioğlu
Hakan Mengüç
Hamit Bıçak
Hanefi Kırgız
Hasan Sevgili
Huzeyfe Çubukçu
Hüseyin Özkılıç
İlhan Arıcı
İlker Tunçkılıç
İlhan Barutçu
İlmiye Mercan
Kaan Birhekimoğlu
İsmail Hakkı
Kamil Demirdelen
Kaşif Demiröz
Kudsi Erguner
Kutsal İşal Göktürk
Kutsi Sezgin
Mahmut Bilki
Mahmut Uğurlu
Mehmet Ali Ulukulu
Mehmet Arif Erdebil
Mehmet Borazan
Mehmet Yücel
Melih Doğan
Mercan Dede
Mete Edman
Muhammed Ceylan
Muhammed Said Karabacak
Murat Aytekin
Murat Kavalcıoğlu
Murat Tırnak
Murat Salim Tokaç
Mustafa Büyükipekçi
Mustafa Coşkun
Mustafa Güvenkaya
Mustafa Koçak
Mücahit Işıklı
Münir Ergi
Namık Saran
Noyan Özatik
Niyazi Sayın
Osman Erkahveci
Ozan Tutay
Ömer Erdoğdular
Ömer Faruk Tekbilek
Recep Güngör
Rıfat Varol
Saadettin Delikaya
Sadrettin Özçimi
Salih Ağca
Samet Baştuğ
Salih Yurttaş
Selçuk Yekeler
Serkan Kamacı
Serkut Efe
Sezgin Bademli
Sıtkı Emeklican
Sinan Doğan
Sühendan Çetin
Süleyman Erguner
Süleyn Tuna
Süleyman Yardım
Şaban Keşkeş
Şerif Gerekli
Timuçin Çevikoğlu
Tevfik Yusmak
Uğur Onuk
Umut Murat Aytekin
Umut Soysal
Ümit Gürelman
Ümit Somer
Volkan Yılmaz
Yavuz Akalın
Yavuz Kenarda
Yavuz Yekta
Yusuf Karakaş
Yusuf Kaya
Zeki Sözen

Önemli Not:

Neyzenler sayfası yapım aşamasındadır henüz tamamlanmamıştır .

 

Dizindeki sıralama alfabetiktir.

 

 

Sayfa Başı

© www.neyzenim.com Neyzen Zeki Sözen